Apliko Online

Këneta ofron mundësi të barabarta për punësim dhe nuk diskriminon kandidatët e mundshëm gjatë aplikimit për punë! Kompania Këneta është gjithmonë në kërkim të kandidatëve mjaft të përkushtuar, të talentuar dhe të motivuar që tregojnë gatishmëri për të punuar.

Kandidatët e interesuar mund të paraqesin aplikacionet e tyre duke plotësuar Aplikimin për Punësim më poshtë.

Zgjedhni pozitën.
0/20
0/20
0/30
0/250

Fushat me (*) janë të obligueshme.