Apliko online

Shitës/e, Webmaster
Ferizaj
Posted 1 year ago

Shitësi/ja ka për detyrë që ti drejtojë klientët në sektorë dhe ti ndihmojë ata gjatë përzgjedhjes së produktit; rekomandimin e produkteve përkatëse; promovimin e produkteve të reja dhe asistencë gjatë dorëzimt të mallit tek klientët. Nga i njejti kërkohet të jetë komunikativ dhe bashkëpunues me kolegët tjerë; të ndihmoj në mirmbajtjen e hapsirës së punës dhe të japë ide për ndryshimet e nevojshme tek stafi menaxhues.

Webmaster-i/ja ka për detyrë që të zhvilloj dhe menaxhoj faqet e internetit sipas nevojave të kompanisë; siguron që faqet e internetit të jenë të sigurta, funksionale, tërheqëse vizualisht, miqësore për përdoruesit dhe të përditësuara vazhdimisht.

CV tuaj mund ta dërgoni në email [email protected]

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

Kapak Agency

all author posts