Trimer DUH483Z

  • Përshkrim

Përshkrim

  • Kohë për minutë: 2.700 min-1
  • Gjatësia e fletës: 480 mm
  • Trashsia maks. e degës: 15 mm
  • Pesha (EPTA): 3,2 kg