Teha rrethorë TCT

Wood Cordless hand saw Horizontal cut Vertical cut
Specialized

11.3025.50

Pastroje

165x20x1mm,24: 5 në gjendje
85x15x0.7mm: 10 në gjendje
165x20x1mm,25: 5 në gjendje
190x30x1mm: 4 në gjendje Shifra: N/A Kategori: ,
  • Informacion shtesë

Informacion shtesë

Madhësitë:

85x15x0.7mm, 165x20x1mm,24, 165x20x1.4mm, 165x20x1mm,25, 190x30x1mm