Teha rezervë 16 39 135

  • Përshkrim

Përshkrim

Kapacitetet e zhveshjes (diametri): 1
Pesha neto Pesha neto 11 g