• Përshkrim
  • Atributet teknike

Përshkrim

ADN e njejtë brenda të gjithë produkteve SULO: Cilësi pa kompromis, qëndrueshmëri
dhe qëndrueshmëri e cila karakterizohet nga përdorimi i qëndrueshëm i materialeve
të papërpunuara të ricikluara dhe modeleve që ruajnë burimet.

Rregulli themelor në dizajnin ECO është: sa më pak ngjyrë, aq më shumë riciklohet
atje është në kosh Shportat bazë gri mund të bëhen nga deri në 100% plastikë e
ricikluar dhe ngjyra të përziera. Identifikimi i fraksionit të koshave bazë gri mund të
jetë realizuar përmes kapakëve ose kapëseve me ngjyra.

Gjatësia totale: 595mm
Thellësia: 256mm
Gjatësia hyrjes: 106mm

Vëllimi: 50L
Pesha e zbrazët: 5kg