Qelësa gedore të gjatë 1/2

4.409.40

Pastroje

8mm: 12 në gjendje
9mm: 12 në gjendje
10mm: 18 në gjendje
11mm: 21 në gjendje
12mm: 14 në gjendje
13mm: 13 në gjendje
14mm: 15 në gjendje
15mm: 13 në gjendje
16mm: 9 në gjendje
17mm: 12 në gjendje
18mm: 15 në gjendje
19mm: 18 në gjendje
20mm: 15 në gjendje
21mm: 24 në gjendje
22mm: 21 në gjendje
23mm: 15 në gjendje
24mm: 13 në gjendje
25mm: 14 në gjendje
26mm: 15 në gjendje
27mm: 10 në gjendje
28mm: 15 në gjendje
29mm: 20 në gjendje
30mm: 11 në gjendje
32mm: 24 në gjendje Shifra: N/A Kategori:
  • Informacion shtesë

Informacion shtesë

Zgjedhë madhësin:

8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm