Pistolet elektrike për shkrirjen e silikonit 7-55W 70797