Pistolet elektrike për shkrirjen e silikonit 11-100W 70799