• Përshkrim

Përshkrim

Madhësia e mbulesës
38 mm: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm; 150 mm: 17, 19, 21 mm
Bisht (C)
1/2″