• Atributet teknike
Set: Puntot shpuese HSS:4-7mm,puntot për mur:4-7mm,puntot për dru:4-7 mm,puntot me maje pa kokë për dru:4-7mm,puntoja e rafsht:10,16,18mm,foleja e puntos
Maja: 25 mm: 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ2, 2xPH2, 1xPH3, shlizuar: 3, 4, 2x5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5 mm, 2xT8, 2xT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, heks.: 2x3, 2x4, 2x5, 2x5.5, 2x6 mm, tejçues dadosh: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm