Lidhëse ajri B252

1.204.80

Pastroje

1/8", 4mm: 127 në gjendje
1/8", 6mm: 11 në gjendje
1/8", 8mm: 132 në gjendje
1/8", 10mm: 49 në gjendje
1/8", 12mm: 22 në gjendje
1/4", 4mm: 89 në gjendje
1/4", 6mm: 100 në gjendje
1/4", 8mm: 33 në gjendje
1/4", 10mm: 10 në gjendje
1/4", 12mm: 161 në gjendje
3/8", 6mm: 241 në gjendje
3/8", 8mm: 167 në gjendje
3/8", 10mm: 178 në gjendje
3/8", 12mm: 168 në gjendje
3/8", 14mm: 214 në gjendje
1/2", 6mm: 182 në gjendje
1/2", 8mm: 76 në gjendje
1/2", 10mm: 90 në gjendje
1/2", 12mm: 97 në gjendje
1/2", 14mm: 121 në gjendje
1/2", 15mm: 122 në gjendje
1/2", 16mm: 49 në gjendje Shifra: N/A Kategori: ,
  • Informacion shtesë

Informacion shtesë

Madhësitë:

1/8", 4mm, 1/8", 6mm, 1/8", 8mm, 1/8", 10mm, 1/8", 12mm, 1/4", 4mm, 1/4", 6mm, 1/4", 8mm, 1/4", 10mm, 1/4", 12mm, 3/8", 6mm, 3/8", 8mm, 3/8", 10mm, 3/8", 12mm, 3/8", 14mm, 1/2", 6mm, 1/2", 8mm, 1/2", 10mm, 1/2", 12mm, 1/2", 14mm, 1/2", 15mm, 1/2", 16mm