• Atributet teknike
Voltazhi AC i llampave: 24 V
Për modelin e: DML240