Kokë për kabllo-zhabica 43903

Për një lidhje të sigurt.
4–16 mm², 100 njësi, kodi me ngjyra DIN, në bombol me vrimë nxjerrëse.

21.50

Shifra: 118748 Kategori:
  • Përshkrim

Përshkrim

Veçanërisht e rëndësishme për elektricistët të sigurojnë që telat individuale të mos grumbullohen ose të mos drejtohen kur lidhni linjat me tela të imët. Nëse ato veprojnë, ekziston rreziku i prishjes së kabllove apo edhe qarqeve të shkurtra, të cilat mund të shkaktojnë një zjarr. Mëngët e telit me fund mund të parandalojnë rreziqe të tilla dhe të ofrojnë kontakte të besueshme, duke siguruar kështu që gjërat funksionojnë në mënyrë të sigurt për një afat të gjatë. Kolla në formë konike e bën më të lehtë futjen e telave në mëngë. Mëngu gjithashtu e bën më të lehtë futjen e kabllit në terminal. Mëngët e skajit të telit ruhen në një bombol me vrimë nxjerrëse për përdorim të lehtë me një funksion shtrëngimi për të parandaluar hapjet e paqëllimta. Mëngët pa tela halogjen të Wiha ofrojnë rezistencë ndaj nxehtësisë deri në 105 ° C. Ato janë prodhuar në specifikimet DIN 46228 dhe janë çertifikuar sipas standardeve në fuqi dhe kërkesave UL.