Këllëf universal vidiatori, majtas ose djathtas E-05119