Këllëf universal trapani, majtas ose djathtas E-05094