Këllëf dhe çantë universale trapani, majtas ose djathtas E-05125