• Përshkrim

Përshkrim

Sasia e dhëmbit: 2
Diametri: 255 mm
Diametri i vrimës: 25,4 mm
Për modelin e: EBH340U/R, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC412U, RBC413U, RBC414U, DUR369A/L, UR101C, UR201C