• Atributet teknike
Set: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm
Maja: 50 mm: Minus 0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5, PH0; PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, H3,0, H4,0, H5,0, H6,0, PH2, PZ2 Koka për dado: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm; Mbajtëse magnetike e puntove, përshtatës 1/4”, mbajtëse e puntove