• Atributet teknike
Punto ne set: për metal: 3-6 mm, për mur:4-8 mm, për dru:4-8 mm, kalizvarë
Maja: 25 mm: (PH1-PH3, PZ1-PZ3, T20-T30),shloizuara:4-6, heks.:4,6,foleja magnetike e puntos 60 mm