• Atributet teknike
Gjatësia e përgjithshme: 280 mm
Gjerësi: 50 mm