• Atributet teknike
Në set: 5, 6, 8x110 mm, 6, 8x160 mm