• Përshkrim

Përshkrim

Punto ne set: Puntoja shpuese HSS-TiN 5, 6, 8 mm, puntoja për mur: 5, 6, 8 mm, puntoja për dru: 5, 6, 8 mm