• Atributet teknike
Gjatësia (OL): 53,7 mm
Gjerësia (D): 25,4 mm
Gjatësia punuese (L): 12,7 mm
Radius (R): 4,8 mm
Bisht (C): 6 mm
Flutes: 2
Maksimumi RPM: 18.000 min-1
Diametri i topit (H): 12,7 mm
Për modelin e: RT0700C, RP2300FC, RP2301FC