• Përshkrim

Përshkrim

Furçë e shkurtër larëse. Trupi i furçës është bërë prej plastike të fortë me një ndërprerës të rrjedhës së ujit. Ka flokë të dendur, të butë, jo-gërvishtës poliestër (me skaje të ndara). Fijet dhe trupi i furçës janë rezistente ndaj agjentëve pastrues. Rekomandohet për larjen e makinave, shinave, larjen e plotë të pjesëve të ngarkesave të automjeteve të dorëzimit dhe shërbimeve.