• Përshkrim

Përshkrim

Tipi i diskut: WA36N
Diametri i diskut: 125 mm
Aksi i diskut: 22,23 mm
Trashësia e diskut: 6 mm
Maksimumi RPM: 12.200 min-1
Pershkrimi: me kuposje