• Atributet teknike
Gjatësia e përgjithshme: 60 mm
Bisht (C): 1/4"