• Atributet teknike
Për modelin e: 763441-8, 763418-3