• Atributet teknike
Për modelin e: 763418-3, 763415-9