• Përshkrim

Përshkrim

Për modelin e
DVC260, DVC261 , DVC265
1